Q8 Stravinsky POE 32

Liên hệ

Q8 Stravinsky POE 32 là dầu máy nén lạnh tổng hợp được phát triển với chất lỏng gốc POE (Polyol Ester)…