Xem 4 sản phẩm

Dầu nhớt xe máy dầu cao cấp

Q8 Formula Truck 7000 15W-40

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 là dầu động cơ tải nặng LowSAPS vượt trội. Sản phẩm này cung cấp chống ăn mòn đặc biệt cho tất cả các bộ phận động cơ và ngăn ngừa mụi đen. Nó được phát triển để tương thích với nhiên liệu sinh học và đáp ứng các thông số kỹ thuật của ACEA E9 và API CK-4.

Liên hệ

Dầu nhớt xe máy dầu cao cấp

Q8 Formula Truck 8500 10W-40

Q8 Formula Truck 8500 10W-40 là loại dầu động cơ tải nặng tổng hợp LowSAPS hiệu suất cực cao. Sản phẩm này tương thích với nhiên liệu sinh học và có đặc tính khởi động lạnh tuyệt vời.

Liên hệ

Dầu nhớt xe máy dầu cao cấp

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30

Q8 Formula Truck 8700 5W-30 là loại dầu động cơ tải nặng tổng hợp LowSAPS hiệu suất cực cao, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro VI.

Liên hệ

Dầu nhớt xe máy dầu cao cấp

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

Q8 Formula Truck 8700 5W-30 là loại dầu động cơ tải nặng tổng hợp LowSAPS hiệu suất cực cao, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro VI.

Liên hệ