Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Liên hệ

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cực cao công nghệ Low SAPS SAE 5W-30 cho động cơ tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 kéo dài thời gian thay dầu.