Q8 Formula R Long Life 5W-30

Liên hệ

Dầu nhớt động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cực cao với công nghệ Low SAPS ít tạo ra cặn Sulphated Ash (Sun-phát), Phosphoruos (Phốt-pho), Sulphur (Sun-phua) cho động cơ Renault, Nissan và Mitsubishi theo tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 được trang bị hệ thống lọc hạt (Diesel Particulate Filter – DPF).