Q8 Chain Lube PTFE

Liên hệ

Q8 Chain Lube PTFE, xịt dưỡng sên tổng hợp, là một chất bôi trơn phun tổng hợp có độ bám dính tuyệt vời cho các chuỗi sên (xích) có chứa PTFE