Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Liên hệ

Dầu động cơ tổng hợp toàn phần hiệu suất cao cho xe máy với công nghệ đã được chứng minh tương thích, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ bền bỉ các hệ thống ly hợp ướt yêu cầu JASO MA2, SAE 10W-50