Q8 Stravinsky POE 100

Liên hệ

Q8 Stravinsky POE 100 là dầu máy nén lạnh tổng hợp được phát triển với chất lỏng gốc POE (Polyol Ester)…