Q8 Stravinsky AB 100

Liên hệ

Q8 Stravinsky AB 100 là dầu máy nén lạnh tổng hợp được phát triển với chất lỏng gốc AB (Alkyl Benzene)…