Q8 City 4T 10W-30

Liên hệ

Q8 City 4T 10W-30 là nhớt xe mô tô tổng hợp 100% tiên tiến giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ khi lái xe trong thành phố. Nhớt có chứa các chất phụ gia đặc biệt để đảm bảo khả năng bảo vệ cao cho động cơ và các bộ phận truyền động cũng như đảm bảo tính ổn định sự oxy hóa cao.