Q8 Auto D VI

Liên hệ

Q8 Auto D VI là dầu tổng hợp ATF dành cho hộp số tự động đa năng, đa phương tiện vượt trội tiêu chuẩn GM Dexron VI. Sản phẩm này đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về tính lưu động của nhiệt độ lạnh và độ bền của chất lỏng.