Q8 Stravinsky AB 32

Liên hệ

Q8 Stravinsky AB 32 là dầu máy nén lạnh tổng hợp được phát triển với chất lỏng gốc AB (Alkyl Benzene)…