Q8 Formula Truck 8500 10W-40

Liên hệ

Q8 Formula Truck 8500 10W-40 là loại dầu động cơ tải nặng tổng hợp LowSAPS hiệu suất cực cao. Sản phẩm này tương thích với nhiên liệu sinh học và có đặc tính khởi động lạnh tuyệt vời.