Q8 Allroads 4T 10W-40

Liên hệ

Dầu động cơ công nghệ tổng hợp hiệu suất cao cho xe máy có hệ thống ly hợp ướt và khô yêu cầu JASO MA2, SAE 10W-40.