Q8 T 630 DPF 5W-30

Liên hệ

Q8 T 630 DPF 5W-30 là loại dầu động cơ bảo vệ tiên tiến SAPS thấp dành cho xe khách và xe thương mại hạng nhẹ.