Q8 Stravinsky N 68

Liên hệ

Q8 Stravinsky N 68 là dầu máy nén lạnh hiệu suất cao. Nó được phát triển với chất lỏng naphthenic cơ bản được lựa chọn cao cấp…