Q8 Stravinsky N 46

Liên hệ

Q8 Stravinsky N 46 là dầu máy nén lạnh hiệu suất cao. Nó được phát triển với chất lỏng naphthenic cơ bản được lựa chọn cao cấp…