Q8 Stravinsky 68

Liên hệ

Q8 Stravinsky 68 là dầu máy nén lạnh hiệu suất cao. Nó được phát triển với chất lỏng cơ bản PAO (Polyalphaolefin) và AB (AlkylBenzene)…