Q8 Auto JK

Liên hệ

Q8 Auto JK là dầu tổng hợp ATF dành cho hộp số tự động đa năng tiêu chuẩn GM Dexron III. Sản phẩm cung cấp sự ổn định nhiệt tuyệt vời và cải thiện độ bền và độ sạch truyền dẫn tổng thể.